Takim epigamicznym, kongruencyjnym . zjawiskiem

Takim epigamicznym, kongruencyjnym . zjawiskiem jest np. świecenie świetlika (Lampyris noctiluca), które służy do wabienia płci w mroku nocy, nie za ciemnej, nie za jasnej (przez blask księżyca), również nie za gorącej, najczęściej wieczorem o tej samej porze, więc w warunkach ekologicznych ściśle dla gatunku sprecyzowanych. Na światło lecącego w po- bliżu uskrzydlonego samczyka, bezskrzydła, większa odeń, znajdująca się na ziemi samiczka, reaguje kilko- ma silniejszymi tej samej• długości fali, sygnałami świetlnymi, co wyklucza pomylenie gatunku, umożli- wia spotkanie się płci, zabezpiecza rozród. Owady społecznie żyjące, mrówki, pszczoły, termity, odbywają rójki godowe dookoła wyniosłych przed- miotów w pobliżu. rejonu ich gniazd. Także ślepaki wyszukują w tym celu wyniosłych przedmiotów. Samce muchówek Hilara maura, gromadne gody odby- wają ślizgając . się po powierzchni zbiorników wód stojących, podczas gdy samiczki siedzą . wtedy na sitach i roślinności wodnej, przygodnie kopulując z upatrzonymi, zbliżającymi się do nich samczykami. Znane powszechnie są roje samczyków ochotek (Chironomus), krążące latem dookoła przedmiotów wyniosłych, nawet ruchomych, towarzyszące na przy- kład idącemu człowiekowi. O zmroku wokoło latarni, w pobliżu wody rójki godowe często odbywają jętki. Wczesną wiosną, podczas dżdżystej najczęściej pogody „tańczą” w powietrzu chmurki samczyków zimieni (Trichocera). Muchówki pokojowe odbywają swe gody zbiorowe najczęściej -pod lampami wiszącymi u sufitu. Także u zwierząt wyższych spotykamy się często z przykładami takiego. epigamicznego zachowania się. Zwłaszcza myśliwym dobrze znane są tokowania pta- ków, bekowanie jeleni itp. Z ekologicznego, a w szczególności . zespołowego punktu widzenia zwyczaje te są ważne, bowiem nie tylko sprzyjają gromadnemu skupianiu się osobników jakiegoś gatunku, podnosząc w pewnych miejscach gęstość populacji do maksymalnej, ale niejednokrotnie wyprowadzają takie skupienia poza rejon normalnego dla gatunku siedliska odżywczego. Bardzo często dla rozrodu przenoszą się zwierzęta W inne siedljska, ,zaha- czają, zazębiają się o inne już zespoły, gdzie padają ofiarą drapieżców, nieraz specjalnie na nie polujących w tym okresie godów. [przypisy: , , ]