W taki sposób ujawniaja sie

W taki sposób ujawniają się ciekawe związki zespołów życia, które na pozór nie- wiele mają z. sobą wspólnego. Polują więc z lotu jaskółki brzegówki na jętki, odbywające swe rójki godowe w pobliżu rzek. Na tundrze rójki komarów, nieraz z dala od miejsc wylęgu, stają się jednym z głównych źródeł pokarmu dla. drobnych ptaszków owadożernych. Z „Jawy” Siedleckiego przypominam sobie obrazek rójki termitów nad wysokim drzewem, z latającymi w pobliżu dwoma ptakami i kilkoma nietoperzami, zawzięcie chwytającymi te owady, normalnie bytujące przecież W gniazdach, tylko odby- Wlijące swe gody w powietrzu. Badanie warunków ekologicznych, koniecznych dla urzeczywistnienia rozrodu (spotkanie się płci, zabiegi o pozyskanie samicy, rójki, wędrówki rozrodcze w inne siedliska itp.) jest ważne, ponieważ zjawiska odnośne wraz z płodnością, czyli jednym z elementów presji życiowej w znacznym stopniu decydują o trwałym zadomowieniu się gatunku w danym siedlisku. Izolacja i rewir w okresie rozrodu Ptaki zwłaszcza w okresie rozrodu są ciekawym przykładem walki o teren i pokarm, jaka ujawnia się wówczas między poszczególnymi parami; najczęściej jest to walka pośrednia, konkurencyjna w obrębie gatunku – populacji. Zachowanie się ptaków w okre- sie rozrodu zmierza ogólnie ku izolowaniu się, co można uważać jako pierwsze stadium, początek tego okresu. Nie’ jest to jednak reguła obowiązująca wszystkie ptaki. Zależnie od gatunku, przestrzeń wymagana przez parę jest bardzo rozmaita, uwarun- kowana przez czynniki ekologiczne decydujące o po- karmie. Czajki potrzebują zaledwie kilkunastu metrów, które uważają jako własny teren łowu, z którego usiłują spłoszyć niepożądanego intruza. Jeszcze mniej wymagają ptaki morskie, gnieżdżące się na urwistych skałach sąsiadujących z bogatym w pokarm morzem. Ptaki zakładające gniazda kolonialne jak gawrony, czaple, kormorany, podobnie jak większość morskich, nurzyki, mewy, rybitwy, gnieżdżą się masowo, po- nieważ. nie konkurują z sobą o pokarm, a najczęściej, jako dobrzy latawcy, pożywienie zdobywają z wię- kszej przestrzeni, albo z wód słodkich lub morza, z reguły obfitujących w pokarm. [przypisy: , , ]