Pewna przestrzen laki pokrywa sie

Pewną przestrzeń łąki pokrywa się specjalnie skonstruowaną siatką i z niej wyławia się po prostu całkowite życie, które na danym kwadracie bytowało, oczywiście w różnych piętrach siedliska, w glebie, murawie, na trawach i ziołach. Zbierający to życie sam jest CZęSClOWO oto- czony siatką, by w taki sposób uniemożliwić ucieczkę choćby jakiegokolwiek latającego owada. Metoda daje wyniki najbardziej ścisłe o ilości i jakości życia nis- kich trawiastych zespołów, .ale jest żmudna i wymaga w przypadkach mozaikowości zespołów nieraz gęstej sieci takich „zdjęć” biocenometrem. Wyniki uzyskane rozszerza się na większe jednostki• przestrzeni. Owady na roślinach Zmierzając do bardziej drobiazgowego szacowania życia. ‚występującego w naturze w naj rozmaitszej skali, ekolodzy dziś doszli do tego, że próbują obli- czać ilość drobnych zwierząt na poszczególnych rośli- nach, ziołach, krzewach i drzewach. W tym celu Władimirski stosuje system obliczania życia z pewne- go określonego punktu. Odwiedza jakąś roślinę raz względnie dwa razy tygodniowo, oglądając od góry kolejno listek po listku, gałązkę po gałązce i notując przy” tym wszystkie znajdujące się tam zwierzęta. nie dotykając jednak żadnego z nich. Taka metoda daje ciekawy obraz naturalnego rozwoju fauny w as- pektach sezonowych i uwzględnia czynniki wpływa- [ące na jej zmiany, .które też należy jednocześnie notować. Od obserwatora wymaga dobrego oriento- wania się w różnorodności fauny i posługiwania się lupą w razie potrzeby. Inne metody zalecają ścinanie całej rośliny lub jej części, które umieszcza się w sło- ju lub pudłach specjalnych, zaś obliczanie dokładne życia przeprowadza się dopiero w pracowni. Tam też jest najlepiej obliczać drobne życie gleby, jej mikrozespoły na podstawie próbek zbieranych na miejscu. Jak widzimy, próby nieraz bardzo ścisłego badania populacji i zespołów już istnieją. Na ogół w ekologii lądowej sprawa jest trudniejsza niż w wodzie, gdzie życie rozsiedlone jest bardziej równomiernie, nie tak mozaikowo jak na lądzie. [podobne: , , ]