Miejsca nadajace sie dla rozwoju

Miejsca nadające się dla rozwoju trzeba więc tworzyć. Żaba ‚kowal (Hyla faber) żyjąca vi drobnych kałużach Ameryki Pd. wytwarza z błota coś w rodzaju basenika wylęgowego, gdzie w specjalnych ograniczo- nych warunkach niewątpliwie bezpieczniejszych, wy- lęgają się i dalej rozwijają kijanki. Brazylijska Phy- llomedusa iheringi skleja liście drzew w rodzaj_ gniazdka, w które składa jajeczka, skąd rozwijające się kijanki spadają riastępnie do wody. Np. jawajska żabka latająca Polypedates reinwardti, badana na miejscu przez prof, S i.e dl e c k i e g o buduje sub- telne gniazdko z piankowatej wydzieliny, w której szonym wśród liści akwarium, rozwijają się małe kijaneczki. Samica zamieszkującego Amerykę ‚Pd. i zwrotnikową surynamskiego grzbietoroda (Pipa dorsigera) składa pojedyncze jajeczka, które ‚nosi przy- klejone na grzbiecie, gdzie przechodzą wczesny rozwój. Mimo ogromnej rozmaitości, którą tutaj ograni- czono do czterech przykładów, przejawy opieki nad potomstwem płazów nie dotyczą stadiów późniejszych, niewiele mają wspólnego z wychowaniem młodych, jak u ptaków i ssaków, nie są ściśle mówiąc przeja- wami życia rodzinnego. Jednak są ciekawe przez to, że występują przeważnie u gatunków zamieszkujących strefy gorące, zwłaszcza wilgotne lesiste okolice. Po- nieważ rozwój młodociany. wszystkich płazów prze- biega w wodzie, stąd sprzeczność pomiędzy życiem dorosłych, przeciez lądowym, choć związanym z wilgotną atmosferą, a rozrodem z zapłodnieniem . zewnętrznym i rozwojem •stadiów młodocianych W środowisku ściśle wodnym. Stąd ‚powstaje potrzeba ciekawych przystosowań ekologicznych dla rozwiązania tej sprzeczności. Z drugiej strony można patrzeć na gniazdo jak na wytwór, który ptak buduje także dla siebie, bowiem rozwijające się wewnątrz gniazda młode sprawiają, że ptak wysiadujący często marznie. Wysiadywanie jaj przez ptaki ma na celu przede wszystkim udzielanie niezbędnej dla rozwoju energii cieplnej. Tylko niektóre gatunki, będące na mzszym poziomie ewolucyjnym, korzystają t.~la rozwoju jaj z energii zewnętrznej. [patrz też: , , ]