Strus zagrzebuje jaja w-piasek i

Struś zagrzebuje jaja w-piasek i przy dostatecznym dopływie ciepła słonecznego w ciągu dnia ich nie wysiaduje. Ptaki grzebiące, no- gale (Cathethurus) australijskie składają jaja w sterty butwiejących liści, wyzwalających ciepło, które udziela koniecznej dla rozwoju energii. Inne kuraki z Archi- pelagu Bismarcka (Megapodius), składają jaja w gorący piaszczysty popiół kraterów wulkanicznych. U więk- szości jednak ptaków jaja są wysiadywane przeważnie przez samicę, która dostarcza koniecznego dla rozwoju ciepła . Stan, w którym pisklę wykluwa się z Jaja, jest rozmaity. Pod tym względem można wyróżnić dwie krańcowe grupy, dwa główne typy ekologiczne: g n i a z d o w n i k i (wysiadkowe) i z a g n i a z d o w- n i k i (wywodkowe). Pierwsze to ptaki, których pis- klęta rodzą się w stanie niedołężnym i pozostają przez kilka tyg~dni w gnieździe pod opieką rodziców. Mogą być całkiem gołe i ślepe (np. u wróblowatych, dzię- ciołów, gołębi, papug) albo pokryte puchem (drapieżne, bociany). Zagniazdownikami są ptaki, których pisklęta rodzą się w stanie dostatecznie rozwiniętym, by już w kilka godzin po wylęgu z jaja móc prowadzić samo- dzielne życie (kuraki) lub bezpośrednio po wylęgu jak u czajek. Takie różnice, związane pewnymi stanami przejściowymi, mogły rozwinąć się w biegu ewolucji pod wpływem doboru naturalnego, w związku z wa- runkami środowiska, w szczególności z mniejszym lub . większym bezpieczeństwem ptaków zwłaszcza w okre- sie rozrodu i wylęgu młodych. Hoacyn-kośnik (Opisthocomus cristatus) zajmuje pośrednie miejsce między gniazdownikami a zagniaz- downikami. Świeżo wyklute pisklę pokryte jest pu- chem i rodzice wykarmiają je pokarmem wyciśniętym z wola. Ale pisklęta umieją już wspinać się po gałę- ziach, podobnie jak ongiś pełzał praptak; również potrafią pływać i nurkować – zdolność, którą tracą z wiekiem. W tym dziwnym południowoamerykań- skim ptaku, zdaniem ornitologów, „pomieszały się” cechy kuraków, gołębi, chruścieli i kukułek. [podobne: , , ]